статті по темі:

Геодезія

геодезия_участка.jpg

Взагалі поняття Геодезія ( англ.- geodesy) це одна із наук про Землю. Це точна наука про фігури, гравітаційне поле, параметри обертання землі і їх зміни в часі. В технологічному аспекті, геодезія, забезпечує координатними системами відліку і координатними основами різних сфер людської діяльності. Метод геодезії опирається на широкий спектр досягнень в математиці та фізиці, які забезпечують вивчення геометричних, кінематичних і динамічних властивостей землі в цілому і на окремій її ділянці. Також геодезія застосовується для координатного забезпечення картографії, будівництва, землеустрою, кадастру, гірничої справи, геологічних розвідок і інших сфер господарської діяльності.Хочу відзначити, що в геодезії існують такі напрямки досліджень як:
1. Вища геодезія -вивчає методи і засоби створення астрономогеодезичної мережі , методи і способи високоточних геодезичних вимірювань ,
2. Астрономічна геодезія- забезпечує розподіл данних пунктів з астрономічних спостережень
3. Геодезична гравіметрія - розподіл сили тяжіння на земній поверхні , зрушення гірських порід і земної поверхні , гірські удари , гравіметричних визначень на частини пунктів ;
4. Космічна геодезія ( супутникова геодезія ) - використання спостережень за штучними супутниками Землі і космічними апаратами для вивчення форми і розмірів Землі і її зовнішнього гравітаційного поля .
5. Топографія- опис земної поверхні в локальних масштабах;
6. Картографія- опис земної поверхі в глобальних масштабах;
7. Аерофотогеодезія- вивчає методи створення топографічних карт за матеріалами аерофотозйомки , визначення розмірів , форми і положення об'єктів по їх зображеннях на фотознімках;
8. Морська геодезія- методи для картографування і виконання інших робіт в морях і океанах;
9. Інженерна геодезія ( прикладна геодезія ) - методи , техніка і організація геодезичних робіт для вирішення інженерних задач.
Ось про останній пункт ми сьогодні з вами поговоримо детальніше, а семе про геодезію в будівництві. Геодезія в будівництві - це сукупність заходів по вимірам, розрахункам, побудови в кресленнях і натуральних розмірах споруд, а також планування елементів, які відповідають розмірам майбутньої будівлі і наявного проекта. Для побудови будівель вкрай важлива точність геодезичних вимірювань і правильне проведення планувальних, розбивочних робіт . Тому важлива присутність фахівця на будівельних майданчиках на всіх етапах зведення будівлі.Усвідомлення даних будівельних реалій при грамотному , раціональному , перспективному створенні і розвитку геодезичної основи, є гарантією правильності , злагодженості і стабільності при проведенні будівельно - монтажних та загальнобудівельних робіт .На сьогоднішній день це є дуже популярна послуга яка відіграє чи малу роль, тому без геодезії не обійдеться ні одне будівництво.Також такий вид послуг є дуже розповсюджений під час експлуатації будівель і споруд.

геодезія 2.png


Існує декілька етапів проведення геодезії в будівництві:
Перший етап - "Проектування(переход на статтю проектування)", в який входить інженерно-геодезична робота і топографічна зйомка. Генплан ділянки і є основною метою цього етапу, на основі якого і будуть розроблені всі заходи по будівництву. Цей комплекс робіт геодезії в будівництві ділиться на камеральні і польові. Саме цей етап має першорядне значення, так як від його якості залежать подальші роботи з проектування та зведення будівель.

  Другим етапом, є підготовчий етап будівництва, який складається з розробки розбивочної основи, розбивки основних осей споруди, розбивки котловану і планувальної роботи. На цьому етапі відбувається підготовка територій, здійснюються під'їзні роботи і побудова комунікацій під землею.

  Третім етапом є безпосередньо саме будівництво. В процесі якого відбувається виніс в натуру осей конструктивних елементів. Цей етап закінчується складанням виконавчих документів. В їх основі лежать звіти про зйомку завершених елементів будівництва.

  Останнім етапом є завершення будівництва. Фахівці готують і здають звіт про результати геодезичних робіт, виконаних в процесі будівництва. Геодезист складає як основний виконавчий план, кадастровий план земельної ділянки, а також, різні спеціальні інженерні плани.
Геодезія в будівництві є важлива, невід'ємна частина зведення споруди. І чим якісніша робота фахівців-геодезистів, тим більша гарантія того, що будівля буде побудована правильно, і її можна буде експлуатувати довго без додаткового ремонту або реконструкції.